Odvetniška družba ŠKERLJ, odvetniška pisarna, d.o.o., izvaja samostojno odvetniško dejavnost s svojimi predniki od leta 1966. Ustanovitelj odvetniške pisarne je odvetnik Anton Škerlj, njegovo delo je dopolnjeval in po upokojitvi nadaljeval odvetnik Borut Škerlj. Omejene možnosti organizacijske oblike odvetnika posameznika in vključitev odvetnikov v delo so privedle do ustanovitve odvetniške družbe.

Dne 18.11.2001 je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi družbe, ki je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča Novo mesto dne 3.1.2002. Družbo zastopa direktor Borut Škerlj.

Družba ima odprte prostore odvetniške pisarne vsak dan v uradnih urah od 8. do 13. ure in ob sredah od 15. do 18. ure ter dostopnost do podatkov spisa in listin strankam znotraj navedenega obratovalnega časa.

Družba zagotavlja stalno, 24-urno, dežurstvo za nujne primere in dosegljivost odvetnikov po dogovoru s stranko izven uradnih ur.