Odvetniška družba ŠKERLJ, odvetniška pisarna, d.o.o., izvaja samostojno odvetniško dejavnost s svojimi predniki od leta 1966. Ustanovitelj odvetniške pisarne je odvetnik Anton Škerlj, njegovo delo je dopolnjeval in po upokojitvi nadaljeval odvetnik Borut Škerlj. Omejene možnosti organizacijske oblike odvetnika posameznika in vključitev odvetnikov v delo so privedle do ustanovitve odvetniške družbe.

Dne 18.11.2001 je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi družbe, ki je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča Novo mesto dne 3.1.2002. Družbo zastopa direktor Borut Škerlj.

Družba ima odprte prostore odvetniške pisarne vsak dan v uradnih urah od 8. do 13. ure in ob sredah od 15. do 18. ure ter dostopnost do podatkov spisa in listin strankam znotraj navedenega obratovalnega časa.

Družba zagotavlja stalno, 24-urno, dežurstvo za nujne primere in dosegljivost odvetnikov po dogovoru s stranko izven uradnih ur.

Aktualno

Spremenjene okoliščine – razdrtje pogodbe ali sprememba

Kako se naj odloči podjetnik glede pogodbenih razmerij zaradi spremenjenih okoliščin v teh turbulentnih časih? Spremenjene okoliščine – epidemija – uvod Ob razglasitvi epidemije je zastalo gospodarstvo. Podjetja so pred epidemijo prevzela obveznosti do kupcev in jamčila pravočasno in kvalitetno izpolniti dobave. Dobave so otežene…

Koronavirus – materialnopravni prekluzivni roki

  Sodišča, roki, naroki in epidemija – pozor na 31. 5. 2020 Vlada RS je dne 14. maja 2020 na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20 z dne…