Aktualno

Spremenjene okoliščine – razdrtje pogodbe ali sprememba

Kako se naj odloči podjetnik glede pogodbenih razmerij zaradi spremenjenih okoliščin v teh turbulentnih časih? Spremenjene okoliščine – epidemija – uvod Ob razglasitvi epidemije je zastalo gospodarstvo. Podjetja so pred epidemijo prevzela obveznosti do kupcev in jamčila pravočasno in kvalitetno izpolniti dobave. Dobave so otežene…

Koronavirus – materialnopravni prekluzivni roki

  Sodišča, roki, naroki in epidemija – pozor na 31. 5. 2020 Vlada RS je dne 14. maja 2020 na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20 z dne…

Obvestilo SARS-CoV-2

Zaradi razglasitve epidemije po Zakonu o nalezljivih boleznih zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 smo prevzeli navodila NIJZ in državnih organov Republike Slovenije za preprečevanje njegovega širjenja.