Področja dela

Gospodarsko pravo

Zastopanje pravnih oseb in s.p. v medsebojnih razmerjih in postopkih na sodišču.

Družinsko pravo

Imamo bogate delovne izkušnje s strani družinskega prava.

Kazensko pravo

Zastopanje strank v predkazenskem, kazenskem in prekrškovnem postopku.

 

Delovno pravo

Delovno pravno ureja delovna razmerja, torej razmerja med delavci in delodajalci.

Dedno pravo

Zastopanje strank v zapuščinskem postopku.

Izvršilno pravo

Zastopanje strank v izvršilnem postopku in postopku za zavarovanje.

 

Odškodnine

V odvetniški pisarni posamezne stranke zastopamo pri njihovem izvensodnem in sodnem uveljavljanju odškodnin.

Korporacijsko pravo

Zastopanje fizičnih pravnih oseb pri ustanavljanju in spreminjanju vseh gospodarskih oblik delovanja.

Stečajno, insolventno pravo

Zastopanje pravnih oseb, s.p. in fizičnih oseb v vseh insolventnih postopkih.

 

Upravno pravo

Zastopanje fizičnih in pravnih oseb v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji ter v postopkih vodenja upravnih sporov.

Ustavno pravo

Zastopanje in vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisov ali splošnih aktov, vlaganje ustavnih pritožb.

Evropsko pravo

Pravno svetovanje in zastopanje strank v primerih ugotovljenih kršitev prava Evropske unije.

 

Telefonska izterjava

Vodenje celotnega postopka telefonske izterjave dolga.