Andreja Kopinič Badovinac

Andreja Kopinič Badovinac je obiskovala Gimnazijo Novo mesto in zaključila študij na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko v letu 2004. Po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani, ki mu je sledil pravniški državni izpit v letu 2006, se je zaposlila pri notarju. Poklicno pot je nadaljevala v pravosodju. V letu 2019 se je kot odvetnica priključila odvetniški družbi.

Ima izkušnje na pravdnem, kazenskem in prekrškovnem področju. Na okrožnem sodišču je delala na najzahtevnejših zadevah s področja civilne pravde, družinskega prava, gospodarskih sporov in insolvenčnih postopkov. Odlikuje jo široko strokovno znanje in natančen, analitičen pristop pri reševanju pravnih problemov.

Pokriva zlasti področja:

  • Civilno pravo
  • Odškodninsko pravo
  • Pogodbeno pravo
  • Družinsko pravo
  • Gospodarsko pravo
  • Insolvenčno pravo
  • Prekrškovno pravo
  • Kazensko pravo

Pri svojem delu uporablja slovenski, angleški, hrvaški in nemški jezik.