Borut Škerlj

Odvetnik Borut Škerlj je končal Gimnazijo Novo mesto in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1984,  na Katedri za kazensko pravo s temo Odgovornost za hujšo posledico. Pripravništvo je začel pri odvetniku Antonu Škerlju, ga nadaljeval na takratnem Temeljnem sodišču Novo mesto in se po pravosodnem izpitu vrnil k odvetniku Antonu Škerlju. 28. 10. 1988 je postal samostojni odvetnik in ves čas deluje v odvetniški pisarni in Odvetniški zbornici Slovenije. Objavil je več člankov in občasno nastopa kot predavatelj na srečanjih kolegov in izobraževanjih.

S pridobljenimi izkušnjami pokriva pravna področja:

  • ustavno pravo,
  • kazensko pravo,
  • gospodarsko pravo,
  • korporacijsko pravo, oziroma pravo družb,
  • gradbeno pravo,
  • odškodninsko pravo,
  • stvarno pravo,
  • pravo človekovih pravic,
  • evropsko pravo.

Pri delu uporablja slovenski, hrvaški, srbski in angleški jezik.

Stranke sprejema po predhodnem naročilu in vsako sredo od 8. do 13. ure ter od 15. do 18. ure, izven tega pa po dogovoru.