Jurij Redek

Jurij Redek je diplomiral leta 2004, pred tem pa je že v času študija opravljal dela v odvetniški pisarni. Po diplomi se je zaposlil kot pravnik na zavarovalnici. Poklicno pot je nadaljeval na Evropskem sodišču v Luxembourgu. Po vrnitvi v Slovenijo je kariero nadaljeval kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani in v večji gospodarski družbi več let opravljal najzahtevnejša pravna opravila, s posebnim poudarkom na pravu javnih naročil.

Pokriva zlasti področja:

  • prava javnega naročanja,
  • gospodarskega prava,
  • prekrškovnega prava,
  • civilnega prava,
  • pogodbenega prava,
  • insolventnega prava,
  • odškodninskega prava,
  • gradbenega prava,
  • odškodninskega prava,
  • kazenskega prava.

Pri svojem delu uporablja slovenski, angleški, hrvaški, francoski in španski jezik.
Stranke sprejema po predhodnem naročilu in vsako sredo od 8. do 13. ure ter od 15. do 18. ure, izven tega pa po dogovoru.