Dedno pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje in zastopanje osebam, ki so udeležene v zapuščinskem postopku. Če v zapuščinskem postopku ne pride do uveljavitve dedne pravice, stranko zastopamo v dediščinski tožbi. V okviru zapuščinskih postopkov stranki svetujemo ter pripravimo vloge z ustreznimi dednimi izjavami. Če se po že opravljenem zapuščinskem premoženju najde novo premoženje, vložimo dodaten predlog za dedovanje.

V odvetniški pisarni nudimo zastopanje pri sestavi dednopravnih pogodb, torej pogodb, s katerimi se pogodbenik kakor koli zavezuje glede razpolaganja s premoženjem, ki ga bo imel ob smrti. Tukaj so mišljeni priprava sporazuma med prednikom in njegovim potomcem o odpovedi dediščini, ki bi šla potomcu po prednikovi smrti, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilno pogodbo), pogodba o dosmrtnem preživljanju. V odvetniški pisarni nudimo pravno pomoč pri sestavi oporoke, nudimo tudi hrambo oporoke.

V primerih zapuščine brez dediča poskrbimo za izvedbo oklicnega postopka. V zapuščinskih postopkih zastopamo tudi upnike, ki imajo do pokojnega terjatev. V ta namen pripravimo prijavo terjatve, če so izpolnjeni pogoji, zahtevamo ločitev zapuščine.

V smeri uveljavitve pravnih interesov dedičev vlagamo tožbe za izločitev zapustnikovega premoženja, za nevštevanje v dedni delež ter za neveljavnost oporoke.

Primeri posameznih storitev s področja dednega prava:

 • zastopanje v rednem sodnem postopku,
 • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev,
 • vlaganje prijav terjatev,
 • vlaganje zahtevkov za izločitev iz zapustnikovega premoženja,
 • vlaganje zahtevkov iz naslova zmanjšanja oporočnih razpolaganj in vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža,
 • sestava oporoke,
 • sestava pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba),
 • sestava pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
 • vodenje postopka v primeru zapuščine brez dediča,
 • vodenje postopka v primeru pozneje najdenega premoženja,
 • vlaganje vlog z dednimi izjavami (izjava o sprejemu dediščine, izjava o odpovedi dediščini).