Delovno pravo

Delovno pravo ureja delovna razmerja, torej razmerja med delavci in delodajalci. V okviru delovnega prava gre za široko področje, pri katerem je treba upoštevati ne samo Zakon o delovnih razmerjih, ampak tudi posamezne panožne kolektivne pogodbe, podjetniške kolektivne pogodbe in vse ostale podzakonske predpise ter interne akte delodajalca. Gre za zelo kompleksno in obširno področje, pri katerem pa lahko odvetnik posamezniku svetuje samo v primeru, če podrobno pozna določeno področje.

Pomembno je, da si delavec in delodajalec poiščeta pomoč odvetnika, še preden pride do konkretnega individualnega ali kolektivnega delovnega spora, saj je ključnega pomena pravilnost predhodno speljanega postopka.

V naši odvetniški pisarni dajemo tudi konkretna kadrovska svetovanja posameznim splošnim kadrovskim službam družb.

Na področju delovnega prava svetujemo glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja, odnosov med delodajalcem in delavcem, pogojev dela, sklenitev pogodbe o zaposlitvi, prenehanja delovnega razmerja. Delodajalcem svetujemo pri pripravi vseh internih aktov, kot so kolektivne pogodbe in ostali interni akti, povezani z delovnim procesom. Posledično sodelujemo pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, sestavljanju različnih tipov pogodb o zaposlitvi, sestavljanju in pomoči pri sestavi internih pravnih aktov, sodelujemo pri postopkih v primeru odpuščanja delojemalcev, pri pripravi programov za odpuščanje, svetovanju in sestavljanju vseh vrst odpovedi pogodb o zaposlitvi, sodelujemo pri zagovorih pred odpovedjo pogodb o zaposlitvi, pri sporazumno in izvensodno reševanju sporov z delavci in delodajalci, pri vodenju disciplinskih postopkov, zastopanju v sodnih postopkih delavcev in delodajalcev pred delovnimi sodišči v vseh primerih, ki se tičejo delovnega razmerja, pri zastopanju v odškodninskih zadevah, varstvu pred mobingom, pri zastopanju v postopkih z denarnimi zahtevki (zahtevek za izplačilo neizplačanih plač, regresov, dodatkov, odškodnin, odpravnin itd.), pri svetovanju v inšpekcijskih postopkih.

Bogate izkušnje naše pisarne v gospodarskem pravu dajejo storitvam na področju delovnega področja še dodatno varnost in trdnost za stranke.

Novost sprejetega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013; ZDR-1) uvaja tudi določbo, da je obračun plače oziroma plačilna lista verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec brez vložitve tožbe vloži izvršbo na podlagi verodostojne listine in tako v primeru, da delodajalec sklepu o izvršbi ne ugovarja, hitreje pride do poplačila neizplačanih plač in ostalih prejemkov.