Evropsko pravo

V odvetniški družbi nudimo pravno svetovanje in zastopanje v primerih ugotovljenih kršitev prava Evropske unije.

Pripravljamo vloge za uvedbo postopka predhodnega odločanja.

Svetujemo in zastopamo v postopkih evropskega naloga za izvršbo in postopkih izvršbe, ki so olajšale izterjavo v EU, postopki pa se vodijo po:

BU I določa postopek izvršbe, v kateri se lahko sodna odločba, izdana v državi članici in izvršljiva v tej državi, izvrši v drugi državi članici.

UEIN je uvedla evropski nalog za izvršbo za nesporne zahtevke in določila minimalne standarde ter tako omogočila prost pretok sodb, sodnih poravnav in javnih listin po vseh državah članicah brez kakršnih koli vmesnih postopkov.