Korporacijsko pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje in zastopanje osebam, ki ustanavljajo in upravljajo osebno in kapitalsko družbo. Pripravljamo pravne akte za ustanovitev vseh vrst in oblik družb: družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe. Pravno svetujemo pri reorganizacijah, delitvah, oddelitvah, oddelitvah s prevzemom. Pravno svetujemo pri ustanavljanju in spremembi ostalih oblik delovanja za zavode, društva, samostojne podjetnike (s. p.), gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in pravno svetujemo pri njihovem statusnem preoblikovanju.

Vodimo in se udeležujemo skupščin kapitalskih družb.

Vodimo postopke izpodbijanja sklepov ter zastopamo v sodnih postopkih.

Nudimo pravno svetovanje in zastopanje v vseh pravdnih postopkih na sodišču od prve stopnje do pravnomočnosti in z izrednimi pravnimi sredstvi na Vrhovnem sodišču in Ustavnem sodišču.

Primeri posameznih storitev s področja korporacijskega prava, prava družb:

  • sestavljanje ustanovnih aktov družbe z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komanditne družbe (k. d.), družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), delniške družbe (d. d.), komanditne delniške družbe in evropske delniške družbe,
  • sestavljanje pogodb z upravo družbe,
  • vodenje skupščine,
  • sodelovanje na skupščinah,
  • izpodbijanje sklepov,
  • zastopanje v rednem sodnem postopku,
  • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev,
  • zastopanje v sodnoregistrskih zadevah,
  • izpodbijanje vpisa v sodni register,
  • zastopanje v nepravdnih zadevah po ZGD-1.