Telefonska izterjava

Na uvodnem sestanku z naročnikom storitve pregledamo dokumentacijo, ocenimo nastalo situacijo in pripravimo strategijo za nadaljnje delo, vse v skladu z željami in pričakovanji naročnika.

Dolžniku nato najprej pošljemo zadnji opomin pred izvršbo, v katerem se mu postavi končni rok za poplačilo dolga. V kolikor v tem času dolg ni poravnan, se z dolžnikom vzpostavi telefonski kontakt in se skuša ugotoviti in odpraviti razloge neplačila. Dolžnika se ponovno opozori na obveznost plačila, o samem pogovoru pa se napiše tudi poročilo za stranko. Ponovno se ga opozori, da bo v primeru izogibanja plačilu, vložen predlog za izvršbo.

Zaradi ažurnosti podatkov in spremljanja poplačil, je potreben stalen kontakt med izvajalcem postopka telefonske izterjave in naročnikom storitve, saj lahko le tako zagotovimo učinkovito delo.

V kolikor s samim postopkom telefonske izterjave ne dosežemo želenega učinka, ima naročnik še vedno možnost izterjave dolga po sodni poti.