Upravno pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje in zastopanje fizičnih in pravnih oseb v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji ter v postopkih vodenja upravnih sporov. Pravno svetovanje in zastopanje izvajamo v splošnih in posebnih upravnih postopkih, pred upravnimi organi in drugimi državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, spremljamo postopek do izdaje odločbe, vlagamo pritožbe, vlagamo izredna pravna sredstva (revizije in obnove postopka). Stranke zastopamo in jim pravno svetujemo tudi v davčnih postopkih pred organi prve in druge stopnje ter vlagamo upravne tožbe.