Varstvo osebnih podatkov

V odvetniški pisarni nudimo storitve pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in svetovanje in zastopanje v postopkih varovanja pravic po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 (General Data Protection Regulation ali GDPR), ki se uporablja se od 25. maja 2018 in Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Naši strokovnjaki so posebej usmerjeni v varstvo občutljivih medicinskih osebnih podatkov, podatkov povezanih z zdravjem in varovanje pravic pacientov v zdravstvu na splošno in povezano z IT tehnologijo, pravno in dejansko organiziranje varovanja osebnih podatkov. Svetujemo in zastopamo v primeru sproženih pravnih sredstev, prijav ali varnostnih incidentov in v inšpekcijskih postopkih Informacijskega pooblaščenca. Storitve izvajamo tako za izvajalce zdravstvenih storitev (zavodi, lekarne) kot za uporabnike.