Predstavitev

Družba opravlja izključno odvetniško dejavnost. Odvetništvo temelji na 137. členu Ustave RS ter je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Osnovna poslanstva odvetništva so varstvo človekovih pravic, zaupno razmerje, odgovornost stranki, ravnanje po Zakonu o odvetništvu in spoštovanje Kodeksa odvetniške poklicne etike. Družba je ustanovljena s soglasjem Odvetniške zbornice Slovenije, vsi njeni odvetniki, pripravniki in kandidati pa vpisani v imenike pri Odvetniški zbornici Slovenije.

Družba ima uradne ure vsak dan od 8. do 13. ure in ob sredah tudi od 15. do 18. ure. Ob uradnih dnevih in urah so strankam dostopni spisi in listine.

Družba zagotavlja stalno, to je 24-urno, dežurstvo za nujne primere in dosegljivost odvetnikov po dogovoru s stranko izven uradnih ur.