Zgodovina

Odvetniška družba ŠKERLJ, odvetniška pisarna, d. o. o., izvaja samostojno odvetniško dejavnost s svojimi predniki neprekinjeno od leta 1966, čeprav korenine segajo v začetke 20. stoletja. Ustanovitelj odvetniške pisarne je odvetnik Anton Škerlj, roj. 1935. Njegov praded Janez Ivan Škerlj (1848–1932) je bil sodnik, državni pravdnik ter v letih 1910 in 1911 odvetnik v Novem mestu. Imel je več otrok, med njimi prof. dr. Milana Škerlja(1875–1947), ki je po študiju v tujini postal profesor na Pravni fakulteti v Gradcu in Ljubljani, in sina Ljubivoja Amata Škerlja (1878–1927), ki je bil ravnatelj Gimnazije Novo mesto v času novomeške pomladi. Amatov sin dr. Bogdan Škerlj (1912–1988) je diplomiral na pravni fakulteti l. 1935, istega leta je dobil sina Antona Škerlja, ustanovitelja odvetniške pisarne, in se upokojil kot javni pravobranilec. Anton Škerlj je najprej delal kot sodnik v Trebnjem, nato v Službi pravne pomoči v Novem mestu, leta 1966 pa je ustanovil samostojno odvetniško pisarno v Novem mestu. Delo Antona Škerlja je dopolnjeval in po upokojitvi nadaljeval sin, odvetnik Borut Škerlj (roj. 1960). Omejene možnosti organizacijske oblike odvetnika posameznika in razširitev so privedle do ustanovitve odvetniške družbe z neomejeno odgovornostjo (18. 11. 2001); družba je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča Novo mesto 3. 1. 2002. Odvetniška družba je po spremembi zakona, ki je dovolil kapitalsko družbo, 24. 2. 2009 spremenila organizacijsko obliko in postala družba z omejeno odgovornostjo s firmo ŠKERLJ in odvetniki, odvetniška pisarna, d. o. o.

4.4.2016 je družba spremenila ime in ima zdaj firmo ŠKERLJ, odvetniška pisarna, d. o. o.