Strokovno osebje

Vesna Mirt, univ. dipl. pol., vodja pisarne
Leta 2008 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, v odvetniški družbi pa se je zaposlila leta 2009 in od takrat vodi, organizira in nadzoruje delovanje pisarne ter skrbi za komunikacijo s strankami.

Katja Bec, Diplomirana ekonomistka
Diplomirala na Višji ekonomski šoli v Novem mestu. V odvetniški družbi se je zaposlila leta 2011, od takrat je zadolžena za administrativno delo ter skrb za komunikacijo s strankami.